Taskforce

Magazine

Jouw situatie is van iemand: van jezelf, je familie, je buren, je wijk, de overheid ed. Door dit gegeven is iedereen aan elkaar gelinkt en krijgen we een ‘iemandsland’ waar problemen en vraagstukken de verantwoordelijkheid zijn van ons allemaal. Het uitgangspunt is de Rubix Cube als metafoor. Alle vakjes binnen de cube zitten aan elkaar vast, maar ze behouden elk hun eigen kleur. Deze kleuren staan voor alle betrokkenen met diens eigen situatie. De drie afzonderijke schijven staan voor de drie pijlers van het magazine: risicogerichtheid, zelf- en samenredzaamheid, bewustwording. Er is een grid ontwikkeld van bouwstenen waarmee elke situatie kan worden verbeeld. Elke bouwsteen heeft zijn eigen identiteit maar is onderdeel van een geheel: van niemandsland naar iemandsland.